Новини

Проблемні питання адміністративного судочинства

22–26 лютого 2021 року в місті Києві Національна школа суддів України проводить підготовку суддів апеляційних адміністративних судів.

Проректор Анатолій Костенко розпочав підготовку, розповів про сучасні технології навчання НШСУ, окреслив аспекти діяльності щодо модернізації підготовки висококваліфікованих суддівських кадрів та зосередив увагу на змісті програми підготовки, яка відповідає потребам суддів у вдосконаленні знань із питань адміністративного судочинства. Ураховуючи вимоги статті 89 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, у межах підготовки буде проведено тренінг “Проблеми ефективного судового захисту в адміністративному судочинстві” (модератор – викладач-науковий консультант відділу підготовки викладачів (тренерів) Олександр Терлецький).

Під час інтерактивних лекцій з використанням презентації Power Point передбачено спілкування суддів із висококваліфікованими авторитетними колегами та науковцями.

Суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук Ірина Желтобрюх залучить суддів до обговорення практики Верховного Суду в податкових спорах.

Суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук Ігор Олендер зосередить увагу на практичних аспектах застосування правил доказів і доказування під час вирішення податкових спорів.

Суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді, кандидат юридичних наук Сергій Уханенко ознайомить з актуальними рішеннями Європейського суду з прав людини при здійсненні адміністративного судочинства.

Суддя Вищого адміністративного суду України Світлана Головчук скерує суддів до розгляду справ з охорони довкілля та захисту прав людини, практики ЄСПЛ та принципів застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у спорах, пов’язаних із проходженням публічної служби.

Суддя, заступник голови Третього апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров розповість про визначення шляхів подолання зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві.

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук Олена Ганечко розгляне питання щодо здійснення процесуального примусу в адміністративному судочинстві.

Заступник начальника (директора) відділу “Тестологічний центр” Національної школи суддів України Михайло Цуркан приділить увагу обговоренню правових позицій Верховного Суду щодо розв'язання спорів за позовами з питань прийняття, проходження та припинення публічної служби.

Суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук Любов Гончар висвітлить проблемні питання розмежування юрисдикції в адміністративних, господарських та цивільних спорах, розповість про правові висновки Верховного Суду із цього питання, а також висвітлить питання розгляду справ стосовно судового контролю за реалізацією адміністративними органами дискреційних повноважень у сфері архітектури, містобудування і земельних правовідносин.

Головний науковий співробітник відділу “Тестологічний центр”, викладач Національної школи суддів України Катерина Леонтович зосередить увагу на окремих аспектах застосування в судовій практиці адміністративних судів норм Митного кодексу України.

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников запропонує простежити особливості написання судових рішень суддями апеляційних адміністративних судів та розкриє основні критерії якісного судового рішення.

Суддя Вищого адміністративного суду України, доктор юридичних наук Юрій Цвіркун  порушить питання щодо процесуального представництва в адміністративному судочинстві.

Ексголова Комітету етики, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Тетяна Чумаченко обговорить з учасниками підготовки особливості врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності суддів.

Актуальну тему щодо відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та ознайомлення з практикою застосування антикорупційного законодавства запропонує для вивчення викладач Національної школи суддів України, доцент, кандидат юридичних наук Наталія Ахтирська.

Доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент Надія Писаренко розгляне проблеми дотримання окремих гарантій справедливого суду в адміністративному судочинстві.