Стратегії юридичного захисту

Система засобів і методів, спрямованих на досягнення головних фундаментальних цілей, становить юридичну стратегію. Стратегія юридичного захисту включає в себе питання перспективного планування тактики і прогнозування результату. Отже, стратегія - це мета, яку хоче досягти адвокат, виходячи з цілей клієнта. Щоб прийняти правильне рішення, що стосується вибору стратегії захисту, необхідно чітко розуміти природу системи правосуддя.

Елементи стратегії юридичного захисту:

- формування мети з клієнтом, якій він хоче досягти щодо себе, для визначення правової позиції захисту (визнання провини повністю, визнання провини частково; повне невизнання провини, позиція мовчання).
- представництво інтересів клієнта і боротьба за нього, з метою його виправдання.
- з'ясування з клієнтом всіх деталей.
Стратегія захисту завжди носить інтеграційний характер, а тактика захисту багато в чому похідна від стратегії. Тактика захисту передбачає вибір оптимальної позиції, своєчасних і доцільних прийомів реалізації під час слідчих, судових дій. Надаючи юридичну допомогу, захисник запобігає можливість судової помилки і сприяє зміцненню законності.